Amsterdam |  info@pvfm.nl

Platform voor Freelance Musici

Het Platform voor Freelance Musici stelt zich ten doel om betere arbeidsvoorwaarden voor musici te bedingen, de onderlinge solidariteit tussen vakgenoten te vergroten en meer draagvlak in de maatschappij voor muziek te creëren . Met deze drie pijlers hopen we een kwalitatief hoogstaande professionele beroepspraktijk voor de toekomst te bewaren.


Samen staan we sterk en kunnen we verandering teweeg brengen.

Dorine op NPO4

Maandag 7 mei werd Dorine Schoon geinterviewd over de Lancering van het Platform op NPO4.

Luister hier naar het interview met Dorine.

Nieuws

Eerste Freelance Koorzangers vergadering 5-februari 2019

Op dinsdag 5 februari om 15:00 uur vindt de eerste grote Freelance Koorzangers vergadering plaats in Den Haag. Alle professionele koorzangers van Nederland zijn welkom. Op de agenda staat een inventarisatie van de gemeenschappelijke problemen en een voorstel tot organisatie. De lokatie wordt nog bekend gemaakt. Aanmelden kan via Facebook, of d.m.v. een e-mail naar: info@pvfm.nl


Informatie-avond Remplacanten-CAO

Op 27 januari was er een informatie avond over de concepttekst van de Remplacanten-CAO in Splendor. Mark Gerrits van de Kunstenbond was aanwezig en beantwoordde vragen over de concepttekst. Besloten werd akkoord te gaan met de concepttekst, mits er een inlegvel bij de CAO komt, ter verduidelijking van punt 4. Dit inlegvel komt er.


Het Platform op de werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op 21 januari 2019 was het Platform voor Freelance Musici aanwezig op de werkconferentie Arbeidsmarktagenda. Marene Elgershuizen riep, in het pannel, op tot meer solidariteit in de sector, hetgeen later door de minister herhaald werd.


Nieuwjaarsborrel in Splendor

Op 13 januari was er een nieuwjaarsborrel/werksessie. Er werd besloten tot het oprichten van een werkgroep voor Freelance Koorzangers en een werkgroep Orkest Remplacanten.

Lancering Platform

De lancering van het Platform voor Freelance Musici op maandag 7 mei was een groot succes. Er waren veel musici, alle vakbonden waren vertegenwoordigd en kamerlid Corinne Ellemeet gaf een inspirerende toespraak.

Er zijn plannen voor de toekomst gemaakt, samenwerkingsverbanden gesmeed en de onderlinge solidariteit vergroot.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.