Amsterdam |  info@pvfm.nl

Over het Platform


Het Platform voor Freelance Musici stelt zich ten doel om betere arbeidsvoorwaarden voor musici te bedingen, de onderlinge solidariteit tussen vakgenoten te vergroten en meer draagvlak in de maatschappij voor muziek te creëren . Met deze drie pijlers hopen we een kwalitatief hoogstaande professionele beroepspraktijk voor de toekomst te bewaren.

Het Platform voor Freelance Musici communiceert heel direct met haar achterban via de Facebookpagina Platform voor Freelance Musici. Via dit kanaal zijn nu ruim 1200 mensen lid. Naast het overkoepelende Platform voor Freelance musici, bestaat er ook een afzonderlijke groep voor Freelance Koorzangers en Orkest Remplacanten.

Sinds haar officiele oprichting in mei 2018, heeft het Platform gesprekken gehad met Minister van Engelshoven, het ministerie van OCW, de SER, de Kunstenbond/Ntb, FNV-media en cultuur, Kunsten 92, de vrije-KNTV, de VvNO, diverse orkesten en met vele musici. Het Platform heeft een vaste plek aan tafel bij de Creatieve Coalitie en de Klassieke Muziek Coalitie.

Samen staan we sterk en kunnen we verandering teweeg brengen.


Oprichters

Het platform voor freelance musici werd opgericht door: Dorine Schoon, Caroline Cartens en Marene Elgershuizen.Over de oprichters

Marene Elgershuizen

Marene Elgershuizen zingt als veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. Na haar bachelor met Excellentieprogramma aan het Prins Claus Conservatorium en de masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam volgde ze met volledige studiebeurzen van o.a. het VSB Fonds en het Bernhard Cultuurfonds twee jaar privé studie in Berlijn en München.


Marene wil naast haar solistenwerk graag maatschappelijk actief blijven en heeft dan ook zitting in verschillende besturen voor o.a. vrouwen- en LGBTI-rechten. Solidariteit is prioriteit en daarom steunt zij met volle overtuiging de verbindende principes van het PvFM. Samen met alle partijen in de culturele sector moeten we de positie van onze kwalitatief hoogstaande professionals waarborgen voor de toekomst.

Meer op: http://www.mareneelgershuizen.nl

Marene@pvfm.nl


Caroline Cartens

Caroline Cartens studeerde Cum Laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, de ‘Dutch National Opera Academy’ in Amsterdam en de CNIPAL-opera studio. Ze was prijswinnares op het ‘Concours International d’Opera de Marseille’.

Caroline was in het verleden voorzitter van verschillende gremia en millieu-groepen. Ze maakt nu al een aantal jaren deel uit van de vertegenwoordiging van de Freelance zangers bij DNO. Daarnaast is ze Coördinator van Practicum Musicae, een programma van ACPA (de link tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten in Den Haag). Caroline zet zich in om de arbeidsvoorwaarden voor musici te verbeteren.

Meer op: www.carolinecartens.com            

Caroline@pvfm.nl


Dorine Schoon

Dorine Schoon is een hoboïste die bekend staat om haar diversiteit. Ze werkt als freelancer bij diverse orkesten en ensembles in binnen- en buitenland en ze bedenkt, regisseert en speelt verschillende muziektheaterproducties en theatrale concerten. Dorine is de oprichter van het Facebook-discussie forum Freelance Musici voor Eerlijk Werk en Eerlijk Loon (nu: Platform voor Freelance Musici) en zet zich in voor een betere behandeling van Musici. Sinds 2014 is ze adviseur muziek en muziektheater bij het Fonds Podiumkunsten.

Meer op: www.dorineschoon.nl

Dorine@pvfm.nl