Loading...

PvFM Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de PvFM nieuwsbrief.

* indicates required
/ / ( dd / mm / yyyy )

Selecteer op welke manier het Platform voor Freelance Musici contact met u mag opnemen:

U kunt zich ten allen tijde uitschrijven door op de link in de footer van onze emails te klikken. Voor meer informatie over ons privacy beleid bezoekt u onze website.

Wij gebruiken Mailchimp als ons marketing platform. Door hieronder te klikken op Inschrijven gaat u ermee akkoord dat uw informatie nar Mailchimp wordt verstuurd om verwerkt te worden. Lees meer over het privacy proces van Mailchimp.

  • Blazer van een orkest
  • Close-up van een saxofonist
  • Bassist van een band op het podium
  • Close-up van strijkers van een orkest

Meer dan drie op de vijf Mattheus Passions voldoen niet aan de Fair Practice Code

nieuws actueel actie

Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) heeft onthuld dat freelance musici dit jaar wederom structureel onderbetaald werden voor uitvoeringen van de Mattheus Passion. Dit muziekstuk van Johann Sebastian Bach bleek ook dit jaar weer onverminderd populair in de passietijd. Uit een eerste analyse van de tarieven blijkt dat meer dan 3 op de 5 uitvoeringen niet voldoen aan de Fair Practice Code, een code over eerlijke en veilige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor werkenden in de culturele sector.

BELANGRIJKE UPDATE: 1 april grap!

Lees verder

Heather Kurzbauer in de Volkskrant: ‘Musici willen vaak koste wat het kost spelen, zelfs als de werkomstandigheden slecht zijn.’

bestuur

Heather Kurzbauer, lid van de Raad van Toezicht van het Platform voor Freelance Musici, staat vandaag met een uitgebreid artikel in De Volkskrant. Nav haar proefschrift 'Employment and Vulnerabilities in the World of Orchestral Musicians' interviewde Guido van Oorschot haar over de situatie van orkestmusici. ‘De meesten zijn niet eens lid van een vakbond. Ze willen koste wat het kost spelen, zelfs als de werkomstandigheden slecht zijn.’

Lees verder

Input aan de informateur

nieuws

Na de Tweede Kamerverkiezingen verkennen PVV, VVD, NSC en BBB mogelijke coalitiesamenwerkingen, waarbij ook de culturele en creatieve sector besproken wordt. De Creatieve Coalitie, waar het PvFM actief lid van is, dringt aan op ambitieus overheidsbeleid, aangezien deze sector een grote maatschappelijke en economische waarde heeft. Werkenden in de sector hebben het zwaar gehad, vooral tijdens de coronacrisis, en staan onder druk door flexibilisering en technologische ontwikkelingen. De aanbevelingen van De Creatieve Coalitie richten zich op het verbeteren van bestaanszekerheid, investeringen in Nederlands aanbod, regionale verankering, en betrokkenheid bij diverse uitgaven en integraal beleid. De Coalitie hoopt dat de aanbevelingen worden overgenomen en staat open voor gesprekken met betrokken partijen en de informateur.

Lees verder

Zoek

Filter

Privacy verklaring

WIE ZIJN WE

Ons website-adres is: https://pvfm.nl. Op dit moment is het Platform een stichting.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

MET WIE WE JOUW DATA DELEN

We werken samen met Automattic die ons helpt met het in kaart brengen van bezoekersstatistieken en cookies om te zorgen dat deze website technisch goed functioneert. We gebruiken jouw data verder niet, we koppelen er ook geen gegevens eraan, we bewaren niet jouw naam of e-mailadres, je bezoek is feitelijk anoniem.

DERDE PARTIJEN

We gebruiken visuele middelen die onze boodschap verduidelijken en versterken, zoals logo’s en links naar bestaande websites en communities zoals Twitter, Facebook en YouTube en de publieke omroep. Op het werk van derden rust het auteursrecht waar we zorgvuldig mee willen omgaan. Kom je iets tegen dat verbeterd moet worden, dan horen we het graag. We dragen geen verantwoordelijkheid over het privacybeleid van andere websites.

VRAGEN?

Wij zijn een jonge organisatie die nog aan het groeien is, en aan het ontdekken in welke vorm we het beste kunnen en moeten werken. We vragen je begrip voor onduidelijkheden, misverstanden en onvolkomenheden die kunnen voortvloeien uit je bezoek aan deze website. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op, dat waarderen we zeer!

Het Platform voor Freelance Musici, gevestigd aan de Loet C. Barnstijnstraat 40, 1087 MH te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://pvfm.nl
Loet C. Barnstijnstraat 40
1087 MH Amsterdam
+3106 489 22 087
Merijn Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Platform voor Freelance Musici. Hij is te bereiken via mail.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Platform voor Freelance Musici verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Platform voor Freelance Musici verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– lidmaatschap vakbond
– Beroepsstatus
– Soort werkzaamheden
– Nieuwsbrief ja/nee

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Platform voor Freelance Musici verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Platform voor Freelance Musici bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 1 jaar > inventariseren grootte sector
Adres > 1 jaar > inventariseren grootte sector
Enzovoort > 1 jaar > inventariseren grootte sector

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Platform voor Freelance Musici verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform voor Freelance Musici blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Platform voor Freelance Musici gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Platform voor Freelance Musici gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform voor Freelance Musici en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Platform voor Freelance Musici wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Platform voor Freelance Musici neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support


Cookie verklaring

Cookie verklaring voor het Platform voor Freelance Musici

Dit is de Cookie verklaring voor het Platform voor Freelance Musici, toegankelijk via https://pvfm.nl

Wat zijn Cookies

Zoals gebruikelijk bij de meeste websites gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer wordt geplaatsts om de functionaliteit van de site te verbeteren. Deze pagina beschrijft wat voor informatie verzameld wordt, hoe het wordt gebruikt en waarom.

Hoe we cookies gebruiken

Wij gebruiken cookies voor verscheidene redenen zoals hieronder beschreven. Helaas is er er geen algemene methode om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit van deze site te beperken. Het is aan te raden cookies niet uit te schakelen als u niet zeker bent of u ze nodig hebt.

Cookies uitschakelen

U kunt cookies in uw browser uitschakelen door naar de voorkeuren te gaan (bekijk uw browser support voor meer informatie). Wees ervan bewust dat het uitschakelen van cookies een effect kan hebben op de functionaliteit van deze en andere sites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies zal gebruikelijk bepaalde functionaliteit en features van deze site uitschakelen.

De cookies die wij gebruiken

Account gerelateerde cookies

Als u via het lidmaatschapformulier zich aanmeld voor het platform dan worden cookies gebruikt voor het inschrijvingsproces en algemene administratie. Ditzelfde geldt voor het contact formulier.

Email nieuwsbrief gerelateerde cookies

Deze site biedt de mogelijkheid tot inschrijven voor een nieuwsbrief. Cookies zullen worden gebruikt om te onthouden of u zich al heeft geregistreerd of dat bepaalde notificaties worden getoond die alleen gelden voor registratie.

Formulier gerelateerde cookies

Wanneer u uw data verstuurd vis het contact formulier of het lidmaatschap formulier zullen cookies worden gebruikt om uw gebruikers-data te onthouden.

Derde partij Cookies

In speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derde partijen.

Deze site gebruikt Google Analytics. Dit is één van de meest gebruikte en vertrouwde analytische systemen op het web die ons inzicht geven hoe u de site gebruikt en hoe de gebruikerservaringen kunnen verbeteren. Deze cookies volgens zaken als de duur van uw bezoek op de website en specifieke pagina’s.

Voor meer informatie over Google Analytics, bezoek de officiële Google Analytics site.

Wij gebruiken ook social media knoppen en links die het mogelijk maken een connectie te leggen met uw social media. Hieronder vallen de volgende social media sites:

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

De cookies van deze sites worden voor de hele site gebruikt en worden gebruikt om uw profiel op hun websites te verbeteren of data die zij bewaren aan te vullen, zoals beschreven op hun respectieve verklaringen.

Meer informatie

Hopelijk heeft dit u enige duidelijkheid verschaft. Zoals eerder genoemd, als u niet zeker bent kunt u het beste cookies ingeschakeld laten.

Als u echter toch meer informatie wenst dan kunt u contact met ons opnemen via support.

Disclaimer

ALGEMEEN  

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite pvfm.nl van het Platform voor Freelance Musici te Amsterdam, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DE INTERNETSITE  

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel het Platform voor Freelance Musici tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Platform voor Freelance Musici expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN  

Wanneer het Platform voor Freelance Musici hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat het Platform voor Freelance Musici de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. het Platform voor Freelance Musici aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door het Platform voor Freelance Musici niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Het Platform voor Freelance Musici (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Platform voor Freelance Musici of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

Het Platform voor Freelance Musici aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of het Platform voor Freelance Musici op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan het Platform voor Freelance Musici of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van het Platform voor Freelance Musici en de aan het Platform voor Freelance Musici gelieerde rechtspersonen.

TOEPASSELIJK RECHT  

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

WIJZIGINGEN  

het Platform voor Freelance Musici behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Platform voor Freelance Musici is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Platform voor Freelance Musici.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Platform voor Freelance Musici te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Platform voor Freelance Musici streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://pvfm.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Platform voor Freelance Musici aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van https://pvfm.nl op deze pagina.

Heeft u hierover vragen? Stuur dan een mail.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.