Meer dan drie op de vijf Mattheus Passions voldoen niet aan de Fair Practice Code

Meer dan drie op de vijf Mattheus Passions voldoen niet aan de Fair Practice Code

Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) heeft onthuld dat freelance musici dit jaar wederom structureel onderbetaald werden voor uitvoeringen van de Mattheus Passion. Dit muziekstuk van Johann Sebastian Bach bleek ook dit jaar weer onverminderd populair in de passietijd. Uit een eerste analyse van de tarieven blijkt dat meer dan 3 op de 5 uitvoeringen niet voldoen aan de Fair Practice Code, een code over eerlijke en veilige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor werkenden in de culturele sector.

BELANGRIJKE UPDATE: 1 april grap!

Het PvFM is een Culturele ANBI

Het PvFM is een Culturele ANBI

De Belastingdienst heeft stichting PvFM afgelopen week aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze beslissing geeft de Belastingdienst aan dat het PvFM onmisbaar is voor de Nederlandse cultuur en dat ze het waard vinden om de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, meer solidariteit en een groter draagvlak voor freelance musici te ondersteunen.

Cultuursector in actie voor inwoners Oekraïne

Cultuursector in actie voor inwoners Oekraïne

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseert het culturele veld aankomend weekend 4, 5 en 6 maart verschillende activiteiten.

Rechtszaak tegen de staat

Rechtszaak tegen de staat

Het PvFM steunt De Werkvereniging! De Werkvereniging vindt het onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat het kabinet er door middel van de bestaande noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Daarom stappen zij naar de rechter. Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona-maatregelen. Het PvFM ondersteunt deze aanklacht van harte, aangezien freelance musici vanaf het begin van de coronacrisis niet of nauwelijks in aanmerking komen voor financiele steun, terwijl collega’s in vaste dienst volledig worden doorbetaald.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud