Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector, waar het PvFM via De Creatieve Coalitie onderdeel van is, roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten.

Rechtszaak tegen de staat

Rechtszaak tegen de staat

Het PvFM steunt De Werkvereniging! De Werkvereniging vindt het onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat het kabinet er door middel van de bestaande noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Daarom stappen zij naar de rechter. Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona-maatregelen. Het PvFM ondersteunt deze aanklacht van harte, aangezien freelance musici vanaf het begin van de coronacrisis niet of nauwelijks in aanmerking komen voor financiele steun, terwijl collega’s in vaste dienst volledig worden doorbetaald.

Taskforce: bied perspectief en steun aan werkenden in de culturele sector!

Taskforce: bied perspectief en steun aan werkenden in de culturele sector!

De aangescherpte maatregelen die per 13 november 2021 van kracht zijn plaatsen de culturele en creatieve sector voor aanhoudende grote programmatische, logistieke, financiële uitdagingen en onzekerheid. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector pleit voor noodsteun om de acute gevolgen van de beperkende maatregelen te compenseren én dringt erop aan om concrete maatregelen en budget voor herstel en transitie niet langer uit te stellen.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud