Meer dan drie op de vijf Mattheus Passions voldoen niet aan de Fair Practice Code

Meer dan drie op de vijf Mattheus Passions voldoen niet aan de Fair Practice Code

Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) heeft onthuld dat freelance musici dit jaar wederom structureel onderbetaald werden voor uitvoeringen van de Mattheus Passion. Dit muziekstuk van Johann Sebastian Bach bleek ook dit jaar weer onverminderd populair in de passietijd. Uit een eerste analyse van de tarieven blijkt dat meer dan 3 op de 5 uitvoeringen niet voldoen aan de Fair Practice Code, een code over eerlijke en veilige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor werkenden in de culturele sector.

BELANGRIJKE UPDATE: 1 april grap!

Input aan de informateur

Input aan de informateur

Na de Tweede Kamerverkiezingen verkennen PVV, VVD, NSC en BBB mogelijke coalitiesamenwerkingen, waarbij ook de culturele en creatieve sector besproken wordt. De Creatieve Coalitie, waar het PvFM actief lid van is, dringt aan op ambitieus overheidsbeleid, aangezien deze sector een grote maatschappelijke en economische waarde heeft. Werkenden in de sector hebben het zwaar gehad, vooral tijdens de coronacrisis, en staan onder druk door flexibilisering en technologische ontwikkelingen. De aanbevelingen van De Creatieve Coalitie richten zich op het verbeteren van bestaanszekerheid, investeringen in Nederlands aanbod, regionale verankering, en betrokkenheid bij diverse uitgaven en integraal beleid. De Coalitie hoopt dat de aanbevelingen worden overgenomen en staat open voor gesprekken met betrokken partijen en de informateur.

Het PvFM zoekt bestuursleden

Het PvFM zoekt bestuursleden

Hert PvFM zoekt bestuursleden!

Ben jij freelance musicus? Of voel jij je op een andere manier verbonden met freelance of zzp’ende musici? Wil je bijdragen aan een beroepspraktijk voor professionele freelance musici die future-proof is? Wil jij opkomen voor de belangen van zzp’ers, freelancers en alles wat daartussen zit? Dan is het Platform voor Freelance Musici (PvFM) op zoek naar jou!

BTW-verhoging funest voor zzp’ers

BTW-verhoging funest voor zzp’ers

Verhoging van het btw-tarief op cultuur zou funest zijn voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Daarom doet De Creatieve Coalitie een laatste oproep aan de Tweede Kamer, het demissionaire kabinet en aan de programmacommissies van politieke partijen om het btw-tarief niet te verhogen. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij kondigde eerder aan te overwegen om het lage btw-tarief voor kunst en cultuur af te schaffen. De Creatieve Coalitie heeft aan de politiek laten weten dat deze lastenverzwaring van tafel moet.

‘We stoppen ermee!’

‘We stoppen ermee!’

Caroline en Dorine hebben na lang en zorgvuldig nadenken besloten om hun werk als bestuurders van het Platform voor Freelance Musici neer te leggen. Gedurende de afgelopen vijf jaar hebben ze zich met hart en ziel ingezet voor freelance musici en belangrijke veranderingen teweeggebracht, zoals het bespreekbaar maken van eerlijke betaling en solidariteit onder freelance musici. Echter, de inzet heeft ook persoonlijke offers geëist, zoals het verminderen van hun muzikale carrières en persoonlijke levens.

Nederlandse orkesten roepen op grensoverschrijdend gedrag te melden

Nederlandse orkesten roepen op grensoverschrijdend gedrag te melden

De Nederlandse orkesten riepen onlangs al hun medewerkers, inclusief de remplacanten, op om melding te doen van ‘ervaren grensoverschrijdend gedrag’. Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) juicht deze stap van de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) toe om grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse orkesten aan te pakken. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, beschouwen wij deze ontwikkeling als een belangrijk begin. Het is een stap in de goede richting om bewustwording te vergroten en te werken aan verandering binnen de orkestsector. We blijven echter kritisch, er is namelijk meer nodig dan enkel oproepen en verklaringen.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud