Oproep muziekdocenten

Oproep muziekdocenten

Als zelfstandige of freelancer in cultuureducatie en amateurkunst is het soms lastig om in te schatten voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of muziekgezelschap voorbereidt? Of een les of cursus? Krijg je reistijd vergoed? En ga je in je eigen tijd naar vergaderingen of vallen die binnen je betaalde uren?

ZZP en AOV

ZZP en AOV

Ben jij zzp’er in de culturele of creatieve sector? Dan willen we jou iets vragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ben jij verzekerd? Of juist niet? En waarom (niet)? We horen het graag van je!

Weekoverzicht Popmuzikanten

Weekoverzicht Popmuzikanten

Voor een onderzoek van Platform ACCT willen we graag in kaart brengen hoe de gemiddelde week van een professionele muzikant eruit ziet. Er volgt een korte vragenlijst met een aantal algemene vragen en vragen over jouw weekindeling en jouw urenbesteding als optredend muzikant. De resultaten zullen alleen gebruikt worden voor dit specifieke onderzoek. Invullen duurt ca. 5-10 minuten en kan tot woensdag 14 december.

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Onder de rake titel ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund’ presenteert de Boekmanstichting hun rapport over de effecten van de coronacrisis op de culturele sector. En wederom is de conclusie; het is ongelijk verdeeld in de culturele sector. ‘Trickle down’ wordt nauwelijks toegepast en freelancers en zzp’ers worden het zwaarst getroffen door de coronacrisis.
Eerder wees ‘Survey on Stage’ (de PvFM-enquete gemaakt door Marjolein Niels en Mattijs van de Woerd) er al op dat het met de inkomsten en steunmaatregelen voor freelancers en zzp’ers niet goed gesteld is en dat het leeuwendeel van de freelance musici een teruggang in hun inkomen verwachtte. Het Boekman-rapport bevestigt dit beeld.

Onderzoek tariefafspraken freelance musici

Onderzoek tariefafspraken freelance musici

In 2020 voerde Henk Vinken (HTH Research), ism Caroline Cartens en Dorine Schoon van het PvFM, een vervolgonderzoek uit naar honorariumrichtlijnen specifiek voor freelance musici. In het project werd de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelance musici, zowel musici in de klassieke muziek als in de popmuziek, onderzocht.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud