Input aan de informateur

Via De Creatieve Coalitie

Na de Tweede Kamerverkiezingen voeren PVV, VVD, NSC en BBB inmiddels informatieve gesprekken waarin zij een mogelijke coalitiesamenwerking onderzoeken. Deze gesprekken zijn er met name op gericht om inhoudelijke overeenstemming te bereiken op de verschillende beleidsterreinen, zo ook wat de plannen zijn met de culturele en creatieve sector. De leden van De Creatieve Coalitie roepen de (potentieel) formerende politieke partijen en informateur op: zet in op ambitieus overheidsbeleid. Werkenden in onze sector hebben afgelopen decennium al veel voor de kiezen gekregen.

De culturele en creatieve sector zijn van grote maatschappelijke waarde. Het is belangrijk om een gedeelde identiteit en gedeelde ervaringen te hebben. Ook de economische waarde van de sector is groot. Werkenden in deze sector dragen 3,4% bij aan het bruto binnenlands product (ruim 26 miljard euro) en zijn goed voor bijna één op de twintig banen in Nederland. Onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer wijst op een aanzienlijk onbenut potentieel, waarbij de sector kan bijdragen aan diverse maatschappelijke uitdagingen. Dat gaat van de integratie van nieuwkomers, tot het verbeteren van de veiligheid in wijken, het verminderen van zorgkosten en het verbeteren van mentale gezondheid, tot het aanjagen van innovatie.

Het is essentieel dat werkenden in de culturele en creatieve sector in staat worden gesteld om hun belangrijke werk uit te kunnen voeren. Daarvoor is ambitieus overheidsbeleid nodig, want de afgelopen jaren waren buitengewoon zwaar. Werkenden in onze sector hebben in de coronacrisis een ongekend harde klap gekregen en zijn daar nog altijd niet van hersteld. Bovendien werken creatieve makers en uitvoerenden in de meest geflexibiliseerde sector van Nederland. Ongeveer de helft werkt als zzp’er en bestaansonzekerheid is eerder regel dan uitzondering. De snelle opkomst van artificial intelligence en de marktmacht van grote streamingsplatforms, media- en techbedrijven zetten de positie van werkenden verder onder druk.

Daarom roepen wij de formerende partijen op om keuzes te maken die ten goede komen aan werkenden in de culturele en creatieve sector, en daarmee aan de economie en onze samenleving. In onze formatiebrief doen wij vier aanbevelingen voor het herstel en de toekomst van onze sector.

Lees de brief hier..

Vergelijkbare berichten