Update lobby en corona 18-05-22

Hier lees je over onze lobby in samenwerking met De Creatieve Coalitie. Elke twee weken verschijnt er een update over onze activiteiten in politiek Den Haag, hoe het staat met de corona-maatregelen en wat er nog meer speelt op de arbeidsmarkt voor freelancers en zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

1. Corona
De culturele en creatieve sector heeft vorige week de Tweede Kamer een heldere boodschap meegegeven: de sector heeft het huiswerk op orde, nu de overheid nog! Lees hier het persbericht van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector.
De Tweede Kamer debatteerde donderdag 12 mei over de aflopende coronasteunpakketten. Eigenlijk kwam dat debat te vroeg. Maandag 16 mei hield de Tweede Kamer een hoorzitting over het langetermijnbeleid corona. Wetenschappers toonden zich kritisch: corona is niet weg, er ontwikkelen zich nieuwe virusvarianten die ook nu al in Nederland voorkomen en zonder beleid stoot de overheid zich straks voor de derde keer aan dezelfde steen. In de media dan ook terecht veel kritiek over de pandemische paraatheid van het kabinet, en veel commentaar op minister Kuipers die de bal terugspeelt naar sectoren: lees ‘kabinet kijkt naar sectoren, sectoren kijken naar kabinet’ en ‘het is vooral aan de samenleving zelf om voorbereid te zijn‘. Wij vinden dat het kabinet hierin óók aan zet is. Sectoren kunnen dit niet zonder steun en input van de overheid, zoals ook terug te lezen is in het sectorplan van de Taskforce, dat wél goed is ontvangen door OC&W. Nu VWS nog!
Op 1 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Kuipers over de lange termijn aanpak Corona. De Eerste Kamer toont zich ook kritisch en heeft op 17 mei tegen verlenging van de huidige tijdelijke Coronawetgeving gestemd. Nieuwe wetgeving is nodig als het kabinet maatregelen wil treffen, anders is er geen juridische grondslag voor maatregelen. De minister kan niet blijven leunen op bestaande tijdelijke wetweging. Minister Kuipers en het kabinet moeten op alle fronten aan de bak.

  1. Den Haag 

Er vinden allerlei gesprekken plaats over het al dan niet verlengen van de Basisinfrastructuur met twee of vier jaar. Binnenkort valt het besluit en begin juni informeert staatssecretaris Uslu de Tweede Kamer hierover. Zonder besluit over verlenging moet de voorbereiding voor een volgende cultuurnotaperiode binnenkort al in gang worden gezet. Volgende week (24 mei) verschijnt de brief over het herstelplan van Uslu, en in juni komt er ook nog een zogenaamde ‘veegbrief’ met losse onderwerpen. De Tweede Kamer gaat in juni met Uslu debatteren over deze drie brieven, dat debat zal waarschijnlijk 15 juni plaatsvinden. Volt maakte deze week in de Tweede Kamer een terecht punt van het ontbreken van de culturele en creatieve sector in het concept Nederlandse herstelplan voor een beroep op het Europese herstelfonds, maar een motie om dat aan te passen haalde geen meerderheid. Ook een motie van BBB om de bijeffecten van verlaging van de zelfstandigenaftrek te onderzoeken kreeg geen meerderheid achter zich. Bij de ingediende moties naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktbeleid haalden veel ingediende moties het wel, zoals die over het versterken van de positie van zzp’ers in ‘de ‘polder’. Een motie over betere bescherming van werktijden van werknemers haalde het ook. Lees hier de moties die zijn ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid.

Vergelijkbare berichten