Input aan de informateur

Input aan de informateur

Na de Tweede Kamerverkiezingen verkennen PVV, VVD, NSC en BBB mogelijke coalitiesamenwerkingen, waarbij ook de culturele en creatieve sector besproken wordt. De Creatieve Coalitie, waar het PvFM actief lid van is, dringt aan op ambitieus overheidsbeleid, aangezien deze sector een grote maatschappelijke en economische waarde heeft. Werkenden in de sector hebben het zwaar gehad, vooral tijdens de coronacrisis, en staan onder druk door flexibilisering en technologische ontwikkelingen. De aanbevelingen van De Creatieve Coalitie richten zich op het verbeteren van bestaanszekerheid, investeringen in Nederlands aanbod, regionale verankering, en betrokkenheid bij diverse uitgaven en integraal beleid. De Coalitie hoopt dat de aanbevelingen worden overgenomen en staat open voor gesprekken met betrokken partijen en de informateur.

Het PvFM zoekt bestuursleden

Het PvFM zoekt bestuursleden

Hert PvFM zoekt bestuursleden!

Ben jij freelance musicus? Of voel jij je op een andere manier verbonden met freelance of zzp’ende musici? Wil je bijdragen aan een beroepspraktijk voor professionele freelance musici die future-proof is? Wil jij opkomen voor de belangen van zzp’ers, freelancers en alles wat daartussen zit? Dan is het Platform voor Freelance Musici (PvFM) op zoek naar jou!

BTW-verhoging funest voor zzp’ers

BTW-verhoging funest voor zzp’ers

Verhoging van het btw-tarief op cultuur zou funest zijn voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Daarom doet De Creatieve Coalitie een laatste oproep aan de Tweede Kamer, het demissionaire kabinet en aan de programmacommissies van politieke partijen om het btw-tarief niet te verhogen. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij kondigde eerder aan te overwegen om het lage btw-tarief voor kunst en cultuur af te schaffen. De Creatieve Coalitie heeft aan de politiek laten weten dat deze lastenverzwaring van tafel moet.

‘We stoppen ermee!’

‘We stoppen ermee!’

Caroline en Dorine hebben na lang en zorgvuldig nadenken besloten om hun werk als bestuurders van het Platform voor Freelance Musici neer te leggen. Gedurende de afgelopen vijf jaar hebben ze zich met hart en ziel ingezet voor freelance musici en belangrijke veranderingen teweeggebracht, zoals het bespreekbaar maken van eerlijke betaling en solidariteit onder freelance musici. Echter, de inzet heeft ook persoonlijke offers geëist, zoals het verminderen van hun muzikale carrières en persoonlijke levens.

Oproep muziekdocenten

Oproep muziekdocenten

Als zelfstandige of freelancer in cultuureducatie en amateurkunst is het soms lastig om in te schatten voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of muziekgezelschap voorbereidt? Of een les of cursus? Krijg je reistijd vergoed? En ga je in je eigen tijd naar vergaderingen of vallen die binnen je betaalde uren?

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud