Update lobby en corona

Update lobby en corona

Hier lees je over onze lobby in samenwerking met De Creatieve Coalitie. Elke twee weken verschijnt er een update over onze activiteiten in politiek Den Haag, hoe het staat met de corona-maatregelen en wat er nog meer speelt op de arbeidsmarkt voor freelancers en zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

Het PvFM is een Culturele ANBI

Het PvFM is een Culturele ANBI

De Belastingdienst heeft stichting PvFM afgelopen week aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze beslissing geeft de Belastingdienst aan dat het PvFM onmisbaar is voor de Nederlandse cultuur en dat ze het waard vinden om de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, meer solidariteit en een groter draagvlak voor freelance musici te ondersteunen.

Openings- en herstelplan Taskforce culturele en creatieve sector

Openings- en herstelplan Taskforce culturele en creatieve sector

Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector haar openings- en herstelplan aan het kabinet en de Tweede Kamer gepresenteerd. Het doel is een voorspelbare en zorgvuldige corona-aanpak voor publiek, makers en culturele organisaties. Een aanpak waarbij de beleidsreflex niet meer ‘sluiten’ is, maar ‘veilig openblijven’; een aanpak met perspectief op herstel.

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector, waar het PvFM via De Creatieve Coalitie onderdeel van is, roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten.

Rechtszaak tegen de staat

Rechtszaak tegen de staat

Het PvFM steunt De Werkvereniging! De Werkvereniging vindt het onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat het kabinet er door middel van de bestaande noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Daarom stappen zij naar de rechter. Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona-maatregelen. Het PvFM ondersteunt deze aanklacht van harte, aangezien freelance musici vanaf het begin van de coronacrisis niet of nauwelijks in aanmerking komen voor financiele steun, terwijl collega’s in vaste dienst volledig worden doorbetaald.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud