Nederlandse orkesten roepen op grensoverschrijdend gedrag te melden

Nederlandse orkesten roepen op grensoverschrijdend gedrag te melden

De Nederlandse orkesten riepen onlangs al hun medewerkers, inclusief de remplacanten, op om melding te doen van ‘ervaren grensoverschrijdend gedrag’. Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) juicht deze stap van de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) toe om grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse orkesten aan te pakken. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, beschouwen wij deze ontwikkeling als een belangrijk begin. Het is een stap in de goede richting om bewustwording te vergroten en te werken aan verandering binnen de orkestsector. We blijven echter kritisch, er is namelijk meer nodig dan enkel oproepen en verklaringen.

Einde van de inhoud

Einde van de inhoud