Over het PvFM

Het PvFM streeft naar een duurzame muziekpraktijk in Nederland en doet dat door op te komen voor de kwetsbaarste groep in de muziek: de freelance musici.

Betere arbeidsvoorwaarden, grotere onderlinge solidariteit en meer draagvlak in de maatschappij voor freelance musici. Met deze drie pijlers gaan wij voor een kwalitatief hoogstaande muziekpraktijk en zorgen wij ervoor dat er muziek blijft klinken in Nederland.

Het PvFM is een Culturele ANBI én een Erkend Goed doel

Over de Stichting

Stichting

De aanjagers van het PvFM hebben bewust voor een Stichting gekozen, omdat het PvFM zich volledig moet kunnen richten op haar doelstelling: het bevorderen van een duurzame muziekpraktijk in Nederland.

Een vereniging, of vakbond heeft tot doel om de individuele belangen van haar leden te behartigen.
Een stichting komt op voor haar doelstelling:

Het PvFM komt op voor alle freelance musici, ongeacht of ze lid zijn of niet en doet dat in de overtuiging dat er zonder freelance musici geen muziek mogelijk is in Nederland.

Achterban

Het Platform voor Freelance Musici communiceert heel direct met haar achterban via hun besloten Facebook-groep. Meer dan 3500 freelancers en zzp’ers hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. Daarnaast heeft het PvFM verschillende werkgroepen, zoals koorzangers en orkestremplaçanten, om specifieke situaties met elkaar te kunnen bespreken.

Het PvFM, opgericht in mei 2018 door Caroline Cartens en Dorine Schoon, heeft de freelance musici op de kaart weten te zetten. Het PvFM verschijnt regelmatig in diverse media en zit aan tafel met vakbonden, belangenverenigingen en politici. Inmiddels weten steeds meer professionals de weg naar het Platform te vinden en worden we geregeld gevraagd om advies en input.

Het PvFM is lid van De Creatieve Coalitie en werkt daarin samen met 43 andere belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector.

Culturele ANBI

In 2022 verwierf stichting PvFM de Culturele ANBI-status.​ Deze erkenning is heel bijzonder, slechts een drietal vergelijkbare organisaties hebben deze status verworven.

Erkend Goed Doel

Het PvFM is ook een Erkend Goed Doel. Ook dit is bijzonder. Het PvFM wordt jaarlijks aan een strenge controle onderworpen door het CBF. Als je het PvFM steunt, weet je daarom zeker dat je gelden goed besteed worden.

De Organisatie

De Oprichters

 • Caroline Cartens

  Caroline Cartens studeerde Cum Laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, de ‘Dutch National Opera Academy’ in Amsterdam en de CNIPAL-opera studio. Ze was prijswinnares op het ‘Concours International d’Opera de Marseille’.

  Caroline richtte de vertegenwoordiging van de freelance koorzangers bij De Nationale Opera op. Daarnaast was ze programmamanager van Practicum Musicae, de link tussen de Universiteit Leiden en het Koninklijk Conservatorium en leidde ze de introductieweek voor de nieuwe studenten.

  Caroline zet zich in om de arbeidsvoorwaarden voor musici te verbeteren en was aansluitend Penningmeester en secretaris van de Creatieve Coalitie.

  In haar vrije tijd studeert ze rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Universiteit Leiden.

 • Dorine Schoon

  Als freelance hoboïste speelde Dorine bij de grote Nederlandse orkesten (oa het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Het Balletorkest en het Metropole Orkest), is ze actief als kamermusicus en wordt ze regelmatig gevraagd voor cd- en tvopnames. Daarnaast heeft ze als speler in diverse muziektheaterproducties gestaan.
  Inmiddels is ze naast hoboïste een veelgevraagd spreker en adviseur als het gaat over freelance musici en de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector.

  Dorine is samen met Caroline de oprichter van het PvFM en zet zich in voor een eerlijke en duurzame beroepspraktijk, waarbij ze de Fair Practice Code als uitgangspunt neemt.

  Ze zet zich met name in voor de remplaçanten (freelancers) van de grote Nederlandse beroepsorkesten. Ook staat ze regelmatig diverse media te woord over alles wat met freelance musici te maken heeft en doet ze de socials van het PvFM.

Het Bestuur

 • Pieter Leendertse

 • Bram Faber

  Bram Faber is promovendus bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schreef diverse wetenschappelijke artikelen, en is daarnaast hoofdauteur van Innovatie in Publieke Verantwoording, een samenwerkingsproject met het Ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer, gericht op verbeteringsmogelijkheden voor rijksverantwoording.

  Binnen het bestuur van het PvFM vervuld Bram de rol van penningmeester.

 • Helmke Jansen

  Helmke Jansen behaalde haar masterdiploma hobo met onderscheiding voor ‘Expressie en Kracht’ aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Remco de Vries en Bart Schneemann. Ze was Academist bij het Residentieorkest. Met haar eigen ensembles, het Furore Blaaskwintet en Treeo Hout, speelt zij regelmatig in kamermuziekseries en festivals door het hele land en verzorgde daarnaast diverse optredens voor radio en televisie.

  Helmke remplaçeert bij een groot aantal ensembles en orkesten waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest, het Noord Nederlands Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble en het Doelen Ensemble.

  In 2014 ontving Helmke haar mastertitel voor ‘Clinical Child and Adolescent Studies’, een studie die zij combineerde met het conservatorium. Daarnaast schreef ze een thesis over autisme, muziekperceptie en muziektherapie.

 • Bestuurslid Merijn Dijkstra

  Merijn Dijkstra

  Merijn Dijkstra studeerde aan het Conservatorium in Utrecht (HKU), Lichte Muziek Zang. Sindsdien is hij als freelance zanger en theatermaker vooral bekend geworden met de Nederlandse a cappella groep iNtrmzzo.

  Merijn schrijft veel vocale arrangementen, heeft meegewerkt aan vele CD opnames en heeft tientallen theater voorstellingen in binnen-en buitenland op zijn naam staan. Hij heeft o.a. samengewerkt met Herman van Veen, Bram Vermeulen, Cor Bakker, Ramses Shaffy. Ook was hij te zien in diverse tv programma’s als De Schreew Van de Leeuw, The Sing-Off, Televisierring Uitreiking, ZDF Morgenmagazin enz.

  Merijn is is als zanger werkzaam voor Stichting Diva Dichtbij en is daarnaast ook webontwerper en trainer/coach op het gebied van presenteren en faciliteren van workshops en keynotes.

 • Dorine Schoon

  Als freelance hoboïste speelde Dorine bij de grote Nederlandse orkesten (oa het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Het Balletorkest en het Metropole Orkest), is ze actief als kamermusicus en wordt ze regelmatig gevraagd voor cd- en tvopnames. Daarnaast heeft ze als speler in diverse muziektheaterproducties gestaan.
  Inmiddels is ze naast hoboïste een veelgevraagd spreker en adviseur als het gaat over freelance musici en de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector.

  Dorine is samen met Caroline de oprichter van het PvFM en zet zich in voor een eerlijke en duurzame beroepspraktijk, waarbij ze de Fair Practice Code als uitgangspunt neemt.

  Ze zet zich met name in voor de remplaçanten (freelancers) van de grote Nederlandse beroepsorkesten. Ook staat ze regelmatig diverse media te woord over alles wat met freelance musici te maken heeft en doet ze de socials van het PvFM.

De Raad van Toezicht

 • Marc Altink

  Penningmeester Raad van Toezicht

 • Ad ’s Gravesande

  Secretaris Raad van Toezicht

 • Heather Kurzbauer

  Lid Raad van Toezicht

 • Caroline Cartens

  Voorzitter Raad van Bestuur

Officiële Documenten

Veel gestelde Vragen

Omdat we samen sterker staan!

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de grootte van de achterban van het PvFM indruk maakt. Niet alleen politiek gezien, maar ook bij vakbonden, werk- en opdrachtgevers en diverse media. In nog geen drie jaar heeft het PvFM nu al enorme impact!

Aansluiten biedt veel voordelen; je kunt gebruik maken van de kennisbank, je netwerk vergroten in werkgroepen; bijeenkomsten en interessante lezingen bezoeken, je kan je vragen voorleggen aan het team van het PvFM en last but not least: je bent onderdeel van een geweldige groep freelance musici die elkaar helpt, inspireert en opkomt voor een duurzame muziekpraktijk!

De bestuursleden werken als vrijwilliger voor het PvFM en krijgen een vrijwilligersvergoeding of een kleine vacatievergoeding. De RvT werkt volledig onbezoldigd. De tijdsinspanning voor de aanjagers van het PvFM is echter groter dan van vrijwilligers verwacht mag worden en het PvFM zoekt naar middelen om een werkorganisatie op te zetten, zodat stichting PvFM voor de toekomst behouden wordt.

Jouw steun helpt om de stichting verder te ontwikkelen als duurzame gesprekspartner en voorvechter voor muziek en freelance musici.

Steun aan stichting PvFM, betekent steun aan een duurzame muziekpraktijk in Nederland.

Tot nu toe hebben de initiatiefnemers samen met tientallen aanjagers en sympathisanten onbezoldigd gewerkt voor het PvFM. Maar willen we groter worden en investeringen kunnen doen dan hebben we donateurs en freelance musici nodig die zich aansluiten. Met jouw bijdrage kunnen we het aanbod voor de freelance musici uitbreiden en verder ontwikkelen, bijeenkomsten organiseren en uiteraard onze lobby voortzetten!
Daarnaast is er geld nodig voor praktische zaken als online beheer en tools, organisatie- en bureaukosten, reiskosten, bankrekeningen, drukwerk en promotie en het lidmaatschap van koepels zoals de Creatieve Coalitie etc.
Iedereen die is aangesloten draagt bij, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor een duurzame muziekpraktijk!

Hoe groter we zijn, hoe sterker we staan! Met jouw bijdrage maken we onze werkzaamheden mogelijk en kunnen we ons inzetten voor jou en je mede-PvFM’ers. Er zijn geen verplichtingen (behalve natuurlijk je contributie), maar we verwachten van onze achterban dat ze achter de doelstellingen van het PvFM staat en daarnaar handelt.

Het PvFM is een democratische stichting.
Onze stichting organiseert een jaarlijkse deelnemersvergadering waar iedere aangeslotene welkom is. Verder is het mogelijk om je in werkgroepen direct in te zetten voor wat jij belangrijk vindt.
Wij staan ervoor dat we de belangen vertegenwoordigen van alle freelance musici en doen dat graag samen met jou.

Heb je een uitnodiging ontvangen voor het lidmaatschap van het PvFM maar wil je hier geen gebruik van maken? In dat geval kan je de uitnodiging simpelweg negeren. Als je uitgeschreven wilt worden uit ons databestand, stuur dan een mail. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken.

ZZP
Ja, dat kan als je ZZP’er bent. De kosten die je maakt om aangesloten te zijn bij het PvFM zijn zakelijke kosten, deze mag je aftrekken van je winst.

Verloond
Als je verloond wordt, kan je de contributie niet als zakelijke kosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Je kunt wel aan je werkgever vragen om (een gedeelte van) je contributie te betalen. Er zijn hier namelijk afspraken over gemaakt in de CAO’s. Je werkgever kan de bijdrage op zijn beurt weer aftrekken van zijn belasting.
Check in je CAO wat hierover is afgesproken, of vraag het aan je HR-contactpersoon.

Gift
Je kan er ook voor kiezen om je contributie als gift aan het PvFM te zien. In dat geval kan je deze voor 125% opgeven bij de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld:
Stel dat je €120,- schenkt aan het PvFM. Dit betekent dat je dit voor €150,- als giften mag opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt dan €55,65 euro minder aan inkomstenbelasting, wat betekent dat jouw bijdrage aan het PvFM slechts € 64,35 kost.

Vraag in alle gevallen aan je accountant wat in jouw situatie het beste is.

Wat goed dat je lid bent van een vakbond! Op die manier kun je o.a. meebepalen over je cao en juridische bijstand krijgen.

Het PvFM is een Culturele ANBI stichting die streeft naar een duurzame muziekpraktijk en doet dat door onvermoeibaar en overal op te komen voor de belangen van freelance musici.

De aanjagers van het PvFM hebben bewust voor een Stichting gekozen, omdat het PvFM zich volledig moet kunnen richten op haar doelstelling: het bevorderen van een duurzame muziekpraktijk in Nederland.

Een vereniging, of vakbond heeft tot doel om de individuele belangen van haar leden te behartigen. Een stichting komt op voor haar doel.

Het PvFM komt dus op voor alle freelance musici ongeacht of ze lid zijn of niet en doet dat in de overtuiging dat er zonder freelance musici geen muziek mogelijk is in Nederland.

Het PvFM kan gerichte hulp bieden aan freelance musici, in de lobby vakspecifieke informatie gebruiken en aanbod ontwikkelen dat aansluit op freelance musici.
Ons netwerk is groot en de lijntjes zijn kort.

Doordat de mensen van de organisatie van het PvFM zelf ook werken als freelance musicus, weten ze wat er speelt en zijn ze heel direct te benaderen. Het PvFM reageert snel op actuele ontwikkelingen en heeft een direct en warm contact met jou.

Door het PvFM te steunen, draag je bij aan een duurzame muziekpraktijk in Nederland.

Vanaf het nieuwe kalenderjaar bedraagt de contributie €120,- per jaar. Deze kosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting.

Wij werken met vele belangenverenigingen en organisaties samen, ook met de Kunstenbond/Ntb. Sterker nog, mede door hen konden wij starten met het Platform en werden we zelfs een jaar lang gesponsord om ons werk te kunnen doen! Wij overleggen regelmatig met elkaar en geven hen input. Dit is niet alleen goed voor De Kunstenbond/Ntb, maar ook voor het PvFM zelf. Immers, samen staan we sterk(er)!
Het PvFM zoekt graag samenwerking, maar blijft ten alle tijden een onafhankelijke club, wij bepalen onze eigen koers!

Het PvFM is een stichting en daardoor niet btw-plichtig. Er zit dus geen btw op de lidmaatschapskosten.

Ja, dat kan. Een gemengde beroepspraktijk komt bij musici regelmatig voor. Zorg er bij je aanmelding wel voor dat je ‘ja’ selecteert bij de vraag ‘Ben je freelance musicus?’.

Als je te lang wacht met betalen nadat je de iDeal betaling bent gestart dan verloopt deze. Je kan de betaling opnieuw starten door de link in de email die je van ons hebt ontvangen nog een keer aan te klikken. Lukt dit niet? Mail ons dan. Wij sturen je een nieuwe factuur.

Mogelijk stond jouw e-mailadres al in ons systeem omdat je je al eerder had aangemeld via een Facebook actie. Kijk in je mail (ook je spam!). Als het goed is vind je daar een uitnodiging om je account te activeren. Lukt dit niet? Mail ons!

De Stichting Platform voor Freelance Musici heeft een Culturele ANBI status. Deze status betekent dat je jouw gift aan het PvFM voor 125% mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld:
Stel dat je €120,- schenkt aan het PvFM. Dit betekent dat je dit voor €150,- als giften mag opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt dan €55,65 euro minder aan inkomstenbelasting, wat betekent dat jouw bijdrage aan het PvFM slechts € 64,35 kost.