Jaarrekening en beleidsplan

Hieronder vind je het beleidsplan van het PvFM voor de periode 2023-2028:
Beleidsplan-2023-2028-PvFM.pdf

De jaarrekening voor 2022 publiceren we ook bij deze:
Jaarrekening PvFM 2022 .pdf

De jaarrekening voor 2021 is herzien:
Jaarrekening 2021_herzien .pdf

De jaarrekening 2022 en de herziening over 2021 is nagekeken en geaccordeerd door onze kascommissie :
Kasverklaring PvFM 2021 en 2022.pdf

Al deze documenten inclusief de statuten van Stichting Platform voor Freelance Musicizijn ook te vinden onder aan de website, onder het kopje ‘ANBI’, alsmede onder ‘Over het PvFM’.