Verlenging steunpakket

De verlenging van het steunpakket is zojuist bekend gemaakt. De belangrijkste punten voor ons zijn: 

* De TOZO wordt verlengd, maar mét een partnertoets. D.w.z. dat je per huishouden aanvulling tot sociaal minimum niveau kunt krijgen. 

* Flexwerkers die geen aanspraak op ToZo of WW kunnen maken krijgen een eigen regeling: de TOFA. 

* Lenen voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage blijft mogelijk. 

* Belastingmaatregelen worden verlengd: uitstel aangifte tot 1 sept, kwijtschelden boetes voor verlaat aangifte doen, belastingrente is verlaagd, versoepeling urencriterium en uitstel van betaling. 

* Er komt een omscholingsfonds: NL leert door. Dit fonds is bedoeld voor werknemers en zzp’ers die geen werk meer hebben en houdt een adviesgesprek en eventueel on-line scholing in. 

* De TOGS wordt niet verlengd, maar vervangen door Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Hier zullen nog minder musici aanspraak op kunnen maken, dus ik ga hem hier niet uitwerken. De regeling vind je op de site van de overheid. Regeling voor flexwerkers De regeling voor flexwerkers die niet voor de TOZO en niet voor de WW in aanmerking komen heet TOFA: Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeidskrachten. 

*Lock-down versoepeling: Op 21-05-2020 werden de maatregelingen weer aangepast. Eerder werd het zingen in koorverband verboden. Nu wordt koorzang en het samenspelen met blaasinstrumenten ontraden tot er medisch advies ingewonnen is. 

* 30 bezoekers bij een concert/voorstelling, dit is exclusief medewerkers/musici. 

* Voor muziekscholen geldt: maximaal 30 mensen per gebouw. 

* 1,5 meter blijft van kracht. Met name de regelgeving rondom de koren en blaasensembles zijn een paar keer aangepast de afgelopen dagen. De regel is nu dat repeteren in koorverband en met blaasinstrumenten afgeraden wordt, maar het wordt niet verboden. 

Bovenstaande samenvatting kan ingehaald worden door de veranderende wetgeving. De actuele situatie en regels vind je hier.

Vergelijkbare berichten