Update lobby en corona april ’22

Hier lees je over onze lobby in samenwerking met De Creatieve Coalitie. Elke twee weken verschijnt er een update over onze activiteiten in politiek Den Haag, hoe het staat met de corona-maatregelen en wat er nog meer speelt op de arbeidsmarkt voor freelancers en zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

Langetermijnstrategie en routekaart
Corona is niet weg en gaat niet weg, dat is inmiddels wel duidelijk. Minister Kuiper en de Tweede Kamer spraken er dinsdag 19 april over. De Kamer is kritisch over het blijven bestaan van tijdelijke wetgeving, mogelijk sneuvelt verlenging van de huidige wetgeving in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer stemde nipt voor. Zorgen zijn er over test- en vaccinatiebeleid. Wat nog niet duidelijk is welke consequentie dit alles heeft en wat concreet de strategie wordt voor komend najaar. We zitten in de fase van de proefballonnetjes.
Het Kabinet vraagt aan sectoren wat zij kunnen bijdragen aan de doelstelling om open te blijven. De Taskforce heeft de eigen routekaart bijgewerkt waarop door het RIVM of OMT vast te stellen risiconiveaus zijn aangegeven: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). Centrale elementen in de corona lange termijnstrategie voor de culturele en creatieve sector zijn:
1. Duidelijke afspraken over de (aankondiging van) risiconiveaus;
2. Een set maatregelen om verspreiding van de het virus tegen te gaan;
3. Toereikende nood- en herstelsteun.

Versoepelingen
Vanaf dinsdag 19 april zijn een aantal nog bestaande adviezen verder versoepeld. Zo vervalt het dringende quarantaineadvies voor iedereen, maar blijft waakzaamheid wel geboden wanneer je in de buurt van iemand bent geweest die met COVID-19 is besmet. Mensen die Nederland inreizen hebben geen gezondheidsverklaring meer nodig en het zelftestadvies direct na aankomst en op de 5e dag na aankomst vervalt.
Op dinsdag 12 mei debatteert de Tweede Kamer over het Coronasteunpakket, op 16 mei houdt de Kamer een Ronde Tafelgesprek lange termijn coronabeleid en op 1 juni volgt dan het debat hierover.

Debat vijfde steunpakket
VVD en GroenLinks stelden vragen over bestuurlijke afspraken en onderzoeken rondom ’trickle down’. Staatssecretaris Uslu gaat de Kamer hier schriftelijk over informeren. Inmiddels is er ook gestemd over de ingediende moties bij het debat. De motie om het subsidiepercentage van de garantieregeling te verhogen van 80 naar 100% haalde het niet, de drie overige moties wel. De Kamer wil aandacht voor mensen met faciliterende beroepen in de sector en overleg van het kabinet met gemeenten en provincies over corona gerelateerde financiële problemen van instellingen en makers. De Taskforce heeft in aanloop naar dit debat alle 354 gemeenten een brief geschreven.
Tot slot wil de Kamer ook beginnende culturele makers en producenten letterlijk een podium bieden. Het bestuur van de Tweede Kamer moet dit gaan regelen. In de kantlijn van het debat hebben we aandacht gevraagd voor knelpunten in de ATE. Vanwege een maximumduur van 15 dagen in de regeling vallen een aantal wintercircussen buiten de boot.

Arbeidsmarktbeleid
De Tweede Kamer debatteerde uitgebreid met minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de agenda veel brieven (de erfenissen van Koolmees) en onderwerpen. Praktisch alles kwam voorbij: personeelstekorten, werken als zzp’er, schijnzelfstandigheid, handhaving, de AOV voor zzp’ers, minimumloon, concurrentiebedingen, werken en armoede, leven lang leren, STAP-budget, cao-afspraken, etc. Er werd ook gesproken over de positie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Minister van Gennip heeft hier inmiddels een gesprek over gevoerd met staatssecretaris Uslu, en dat is goed nieuws! Minister Van Gennip zegde op vragen van GroenLinks toe de culturele en creatieve sector te betrekken in een brief over sectorale handhavingsaanpak. Een goed verslag over het debat is te lezen bij Zipconomy. Naar aanleiding van dit debat ontvangt de Kamer ongeveer 10 brieven van de minister, volgt er nog een tweeminutendebat, en komt op 30 juni een arbeidsmarktdebat dat geheel wordt gewijd aan ZZP.

Kunst en wetenschap
Donderdag 14 april was er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek met wetenschappers uit de culturele en creatieve sector, vooral ingestoken door de VVD en D66 en de Federatie Creatieve industrie om de sector te betrekken bij grote maatschappelijke opgaven (wat ook een ambitie is in het regeerakkoord). Er staan vier position papers online, en alle vier noemen de arbeidsmarkt culturele en creatieve zzp’ers een knelpunt. Via deze link kun je het debat terugkijken en de position papers vinden.

Voorjaarsnota
Er wordt druk overlegd over geld in Den Haag. Koopkrachtcompensatie, de oorlog, mee- en tegenvallers, etc. Het gesprek over de aanpassingen van de begrotingen via de voorjaarsnota wordt gevoerd, en deze voorjaarsnotabesprekingen zijn tevens ook al een opmaat naar Prinsjesdag en de begrotingen van volgend jaar. Vóór 1 juni moet de voorjaarsnota officieel naar de Tweede Kamer, daarna volgt het debat hierover.

Vergelijkbare berichten