Kamervragen over de honorering van Freelance Musici

Bekijk hier het fragment (vanaf 37 minuten).

D66-kamerlid Salima Benhaj stelde kamervragen aan minister van Engelshoven over de slechte honorering van freelance musici. De minister gaf hierbij aan instanties die hun musici goed honoreren te zullen belonen met extra geld en ze gaf aan in gesprek te gaan met het Platform voor Freelance Musici. Verder benoemde de minister dat orkesten etc. zich aan de afgesproken CAO’s moeten houden.

Het standpunt van het Platform voor Freelance Musici is:
– dat de afgesproken CAO’s geen Fair Practice representeren. Ze bevatten minimum tarieven. Fair Practice is de musici flink boven deze tarieven honoreren.
– dat het toe te juichen is dat er boter bij de vis komt voor instellingen die hun musici goed betalen, maar dat er ook zonder deze boter verbetering moet komen.

 

http://2ekmr.nl/gN3

Vergelijkbare berichten