BTW-verhoging funest voor zzp’ers

Verhoging van het btw-tarief op cultuur zou funest zijn voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Daarom doet De Creatieve Coalitie (waar het PvFM ook onderdeel van is) een laatste oproep aan de Tweede Kamer, het demissionaire kabinet en aan de programmacommissies van politieke partijen om het btw-tarief niet te verhogen. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij kondigde eerder aan te overwegen om het lage btw-tarief voor kunst en cultuur af te schaffen. De Creatieve Coalitie heeft aan de politiek laten weten dat deze lastenverzwaring van tafel moet.

Een verhoging van het btw-tarief zou namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor zowel kunstenaars en andere creatieve makers als het publiek. De Creatieve Coalitie benadrukt dat een btw-verhoging duizenden zzp’ers in de culturele sector direct treft doordat hun diensten 12% duurder worden, zonder dat zij daar zelf financieel van profiteren. Daarnaast maakt het kunst en cultuur minder toegankelijk voor mensen met een kleine beurs.

Tijl Damen, een 38-jarige ZZP’er uit Breskens die interactieve muziektheatervoorstellingen en kinder- en familievoorstellingen verzorgt, deelt zijn persoonlijke zorgen over de mogelijke afschaffing van het lage btw-tarief: “Op persoonlijk vlak zou de afschaffing van de lage btw onmiddellijk verlies van inkomsten betekenen. Ik zou mijn vraagprijs moeten verhogen. Ik verwacht daardoor minder aanvragen te krijgen, met als gevolg dat ik verlies lijd. Of ik moet zelf het verlies nemen door mijn vraagprijs niet te verhogen en er dan netto flink op in te leveren.”

“Mijn vraagprijs moet alle kosten dekken, voor een voorstelling die ik speel van één uur. Voor mezelf zijn dat kosten voor de belasting, reiskosten, verzekering, pensioenopbouw, AOV. Ik ben gemiddeld 10 uur onderweg voor één voorstelling, dat is ook opbouw, afbouw, reistijd. Ik doe alles zelf en speel vrijwel altijd solo mijn voorstellingen. Als ik dan ga uitrekenen wat ik overhoud dan is dat 40 à 50 euro per uur, daar kan niet nog meer vanaf.”

De Creatieve Coalitie benadrukt dat kunst en cultuur een essentiële rol speelt in onze samenleving, en dat het behoud van het lage btw-tarief van cruciaal belang is om de toegankelijkheid van cultuur te waarborgen. Het verhogen van de btw zou niet alleen kunstenaars en culturele professionals treffen, maar ook de kwetsbaarste groepen in onze samenleving de mogelijkheid ontnemen om van kunst en cultuur te genieten.

Tijl: “Bij dit soort maatregelen zijn het altijd de zwakkere partijen die onevenredig hard geraakt worden. Waar het bij het afschaffen van de lage btw op neer zou komen, is dat juíst de kwetsbare groepen hierdoor geraakt worden. Daar waar al weinig geld zit wordt het dan nog moeilijker of helemaal niet mogelijk om te betalen. The rich richer and the poor poorer. Dat zou een ontzettend kwalijk gevolg zijn. Kinderen die van huis uit niet met kunst en cultuur in aanraking komen bijvoorbeeld, worden dan geraakt. Kwetsbare doelgroepen voor wie het allemaal niet vanzelfsprekend is om naar voorstellingen of concerten te gaan. Dat voor hen die wegen bemoeilijkt zouden worden, dat zou ik onvergeeflijk vinden.”

De Creatieve Coalitie heeft de Tweede Kamer, het demissionaire kabinet en de programmacommissies van politieke partijen laten weten dat zij het lage btw-tarief op kunst en cultuur moeten behouden. Eerder diende SP-Kamerlid Peter Kwint hiertoe een motie in, maar deze behaalde net geen Kamermeerderheid. Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg pleitte eerder voor het behoud van het lage btw-tarief op kunst en cultuur.

Bron: De Creatieve Coalitie

Vergelijkbare berichten