Nederlandse orkesten roepen op grensoverschrijdend gedrag te melden

De Nederlandse orkesten riepen onlangs al hun medewerkers, inclusief de remplacanten, op om melding te doen van ‘ervaren grensoverschrijdend gedrag’. Het Platform voor Freelance Musici (PvFM) juicht deze stap van de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) toe om grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse orkesten aan te pakken. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, beschouwen wij deze ontwikkeling als een belangrijk begin. Het is een stap in de goede richting om bewustwording te vergroten en te werken aan verandering binnen de orkestsector.

Er komen steeds meer verhalen naar buiten van musici die zich onveilig voelen als remplacant bij orkesten. Men durft zich niet uit te spreken over misstanden omdat dit kan betekenen dat je niet meer gevraagd wordt om te spelen. Zie ook het artikel ‘Als je kritiek hebt kom je op de zwarte lijst‘.

Het PvFM moedigt alle orkesten en muziekorganisaties aan om maatregelen te nemen en een zerotolerancebeleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in te voeren. Ook roepen wij musici op om zich uit te spreken en melding te maken van incidenten die zij hebben ervaren of waargenomen. Momenteel onderzoekt het programma ‘Pointer’ van KRO-NCRV grensoverschrijdend gedrag binnen de klassieke muziekwereld. Je kunt daar, al dan niet anoniem, je verhaal delen.

Er is echter meer nodig dan alleen oproepen en verklaringen. Om echte verandering te bewerkstelligen moeten er op z’n minst concrete maatregelen, eerlijke arbeidsvoorwaarden en veilige werkomstandigheden worden ingevoerd. Er moet beleid komen dat de musicus en diens behoeften centraal zet. Daarnaast is het belangrijk dat zowel werkgevers als musici verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan een veilige en respectvolle werkomgeving.

Het is essentieel dat de muzieksector samenwerkt om een cultuur te creëren waarin respect, gelijkheid en veiligheid centraal staan. Het PvFM staat open voor samenwerking met alle relevante partijen om dit doel te bereiken en zal zich blijven inzetten voor de belangen van freelance musici.

Foto door Andrea Zanenga via Unsplash

Vergelijkbare berichten